Remontti-info

Lähes kaikki remontit vaativat yhtiön luvan

Asukkaan on hoidettava hallinnassaan tai käytössään olevaa huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa mm. rakenteiden, rakennusosien, lämmityksen, ilmanvaihdon, vesi-, viemäri- ja sähkölaitteiden oikeaa käyttöä ja hoitoa.

Huoneiston muutostyöhakemus

Voimassaolevan asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneistossa tehtävistä korjauksista/ muutostöistä on tehtävä kirjallinen muutostyöhakemus, jonka yhtiön hallitus käsittelee ja antaa luvan toimenpiteille. Hakemuksen käsittelylle tulee varata riittävä käsittelyaika, joka riippuu haettavan korjauksen laajuudesta. Hakemuksen huolellinen täyttäminen nopeuttaa päätöksen saantia. Nyrkkisääntönä voidaan käyttää, että kaikista muista korjauksista, lukuunottamatta maalausta ja tapetointia tulee tehdä muutostyöhakemus. Varmista hakemuksen tarpeellisuus isännöitsijältä.

Voit tehdä muutostyöhakemuksen kotisivuillamme:

Klikkaa huoneiston muutostyöhakemus auki tästä

Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa isännöitsijälle aikomistaan remonteista. Osa remonteista vaatii yhtiön hallituksen luvan ja osa rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Vedeneristystyöt on ehdottomasti ilmoitettava ja kantaviin rakenteisiin kajoaminen, sähkö- ja putkityöt ja ilmanvaihdon muutokset ovat mahdollisia rakennusluvan vaativia toimenpiteitä. Luvattomasti tehdyt työt saattavat vaikuttaa vakuutuskorvauksen epäämiseen.

Vedeneristykset kuuluvat taloyhtiön vastuuseen ja näin ollen myös niiden työn valvonta. Työstä tallennetut tarkastuspöytäkirjat ja muut dokumentit tallennetaan isännöitsijän toimesta taloyhtiön asiakirja-arkistoon. Remontin teettäjän tulee palkata valvoja ja suunnitelmat tulee hyväksyttää yhtiön edustajalla (hallitus/ isännöitsijä)

Vastuu omassa asunnossa tehdyissä tai teetetyissä remonteissa on aina asukkaalla/osakkaalla, joka vastaa täysimääräisesti aiheuttamistaan vahingoista taloyhtiön rakenteille ja laitteille ja samoin naapurille aiheutetuista vahingoista. Asukasta ei vapauta vastuusta valvojan palkkaaminen tai taloyhtiön toimesta suoritettu valvonta. Ne vaan pienentävät asukkaan vahinkoriskiä. Vahingon korvaukseen on korkeimmassa oikeudessa tuomittu jopa kymmenen vuoden jälkeen syntyneistä vahingoista kun ne on voitu osoittaa syntyneen huolimattomasti tai väärin suoritetusta vedeneristystyöstä.

Taloyhtiöissä korjaustoimenpiteet kohdistuvat joko yhteisiin tiloihin tai huoneistoihin ja niiden rakennusosiin, järjestelmiin ja laitteisiin. Yhteisten tilojen osalta taloyhtiö vastaa korjaushankkeiden toteutuksesta ja kustannuksista. Huoneistojen osalta toteutus ja kustannusvastuu jakaantuu sen mukaan, mitä huoneistossa remontoidaan. Pääsääntöisesti kaikista huoneistossa tehtävistä remonteista tulee tiedottaa isännöitsijälle, joka antaa osakkaille lisäohjeita. Osakkaat eivät voi toteuttaa remontteja täysin mielensä mukaisesti ja tämä on ihan perusteltua, koska asunnotkin ovat taloyhtiön omaisuutta. Esimerkiksi kosteiden tilojen remonteissa on usein törmätty asukkaiden tekemiin tai teettämiin "virityksiin", joista on aiheutunut turhia lisäkustannuksia, jotka olisi voitu välttää toimimalla oikein.

Kylpyhuoneremontit

Vedeneristykset kuuluvat taloyhtiön vastuuseen ja näin ollen myös niiden työn valvonta. Remontin teettäjän tulee palkata valvoja ja suunnitelmat tulee hyväksyttää teknisellä asiantuntijalla.

Vesieristys on elintärkeä osa kylpyhuoneen seinä- ja lattiarakenteita. Pelkkä kosteuseristyssively ei ole osoittautunut riittäväksi. Eristysmenetelmiä on erilaisia: bitumihuopaeristyksistä on pitkät kokemukset ja ne ovat osoittautuneet luotettaviksi. Niiden asentaminen on vaikeampaa ja ne vaativat tasoituksen vesieristyksen päälle. Siveltävien eristysten asentaminen on helpompaa. Valmistajien esittämiä määriä ei saa alittaa, vaikka tuntuisi siltä, että voi säästää rahaa.

Laatoitus ei ole vesieriste! Laatoitus ei ole vesitiivis, vaikka laatat olisivat lasitettuja. Vesi imeytyy saumoista laatoituksen taakse rakenteen sisään, mutta ei kuivu hyvin. Myös vinyylitapetit ovat osoittautuneet huonoiksi johtuen saumoista, läpivienneistä jne.

Lattian vesieristys kannattaa yleensä tehdä vasta, kun seinät on laatoitettu alinta riviä lukuun ottamatta. Näin vältytään työnaikaiselta eristyksen vahingoittumiselta.

  • Kuivakaivosta tai pesukoneesta tuleva viemäriputki yhdistetään usein lattiakaivoon. Tämän liitoksen vuotaminen on usein syynä vesivaurioihin. Liitos on tehtävä huolella ja tiivistettävä siten, että se toimii vielä vuosikymmenien jälkeen. Mikäli mahdollista liitos tulisi tehdä koteloon tai jättää kokonaan tekemättä
  • Putken läpivienti seinässä; tiivistys: mikäli putkia on tuotava seinän läpi kylpyhuonetilaan, tulee se tehdä sellaisessa paikassa, jossa veden roiskuminen on mahdollisimman vähäistä eli kaukana suihkutilasta, pesualtaasta tai kylpyammeesta. Putkien tuominen ylhäältä on suotavampaa. Putken läpimenoa varten tulisi tehdä n. 10 mm putken halkaisijaa suurempi reikä. Käsittele vesieristysaineella reiän pinnat ja laita niihin saniteettisilikonia. Putken asennuksen jälkeen (puhdista putki asennettaessa tarttumisen parantamiseksi) laita reikään saniteettisilikonia ja vesieristä seinä - läpiviennin kohdalle lujitekangas
  • Kosteuseristykset kuuluvat taloyhtiön vastuualueeseen, siksi niihin kohdistuvista muutoksista tulee ilmoittaa isännöitsijälle