Vuokra-asuntohakemus

Hakijan henkilötiedot

Sukunimi


Etunimet


Henkilötunnus


Nykyinen katuosoite


Postinumero ja -toimipaikka


Puhelin päivisin


Matkapuhelin


Sähköpostiosoite


Arvo tai ammatti


Työnantajan nimi


Työsuhteen alkamispvm


Kotipaikkakunta


Kanssahakijan henkilötiedot

Sukunimi (kanssahakija)


Etunimet (kanssahakija)


Henkilötunnus (kanssahakija)


Nykyinen katuosoite (mikäli eri kuin hakijalla)


Postinumero ja -toimipaikka (mikäli ei kuin hakijalla)


Puhelin päivisin (kanssahakija)


Matkapuhelin (kanssahakija)


Sähköpostiosoite (kanssahakija)


Arvo tai ammatti (kanssahakija)


Työnantajan nimi (kanssahakija)


Työsuhteen alkamispvm (kanssahakija)


Muut asumaan tulevat henkilöt

Sukunimi, etunimet, henkilötunnus


Haettava vuokra-asunto

Kunta/kunnat


Kaupunginosa(t)


Huoneluku


Pinta-ala


Enimmäisvuokra €/kk


Asunnon tarve alk


Asuntoon muuttavien lukumäärä

Yli 18-vuotiaita


Alle 18-vuotiaita


Syntymätön lapsi, laskettu aika


Tiedot nykyisestä asunnosta

Asukkaiden lukumäärä


Huoneiston pinta-ala


Huoneistotyyppi


Asunnon hallintamuoto
Omistusasunto
Vuokra-asunto
Asumisoikeusasunto
Osaomistusasunto
Alivuokra-asunto
Asun vanhempien luona
Työsuhdeasunto
Opiskelija-asunto

Asunnon hallintamuoto: muu, mikä?


Tulot ja varallisuus

(täytetään haettaessa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, varauduttava toimittamaan tarvittavat liiteselvitykset, ks. ohjeet)

Tulot

Hakijan tulot


Kanssahakijan tulot


Muiden asuntoon muuttavien tulot


Tulot yhteensä


Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä
Osakehuoneisto
Osaomistusasunto
Kiinteistö
Omakotitalo
Vapaa-ajan asunto

Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä: muu, mikä?


Nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta


Velat


Varallisuus

Hakijan varallisuus


Kanssahakijan varallisuus


Muiden asuntoon muuttavien varallisuus


Varallisuus, yhteensä


Asunnon tarpeen syyt

Asunnoton. Alkaen, syy?


Asunto asuinkelvoton. Alkaen, syy?


Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta. Alkaen, syy?


Muita syitä
Liian pieni asunto
Liian suuri asunto
Avio- / avoliitto
Avio- / avoero
Vuokran suuruus
Asunnon huono kunto
Epätyydyttävä asunto
Itsenäistyminen
Terveydelliset syyt (ilmoitetaan kohdassa lisätietoja)

Paikkakunnan vaihto, syy?


Muu syy, mikä?


Lisätietoja

Lisätietoja (ks. ohjeet)


Luottotietojen tarkistus *
Edellä annetut tiedot vakuutan oikeiksi ja vuokranantaja valtuutetaan tarkastamaan luottotiedot.

* Pakollinen kenttä